+7 905 211 5000 
+7 906 274 5000
+99894 945 5000  
+99899 977 5000  
(Узбекча гаплашамиз)

Олатни табиий катталаштириш

Еш утиши билан жинсий алока сустлашиб боради, ешликда канча куп (албатта уз умр йулдошингиз билан)булса шунча келажакда шунча афсусланмайсиз. Хамма эркаклар ва аеллар ешрок булганида асосан 18-40 ешгача жинсий алока тез тез булишини хохлашади лекин….. Шундай вактлар буладики эркакларнинг жинсий олати жуда хам кичик еки булмасам аелини кониктирмайди, шундай холатларларда эркаклар табиий асбобни(олатни) катталаштириш усулларини кидиришади. Шундай холатларни урганиб чикиб сизга енг зур махсулотларни таклиф етамиз, 1 ой ичида аелингиз сиз билан булишни хар куни хохлаб колади. Махсулотлар безарар булиб эффектни сизга жуда тез беради, бир ойда 4-5 см дан 7см гача устирса булади, ва албатта гарантияли. Бу махсулотлар хакида ютубдаги видеоларда хам куришингиз мумкин, колаверса, махсулотлардан жуда куп одамлар фойдаланади (асосан чет элда), бизга енди кириб келяпти. Бу холатни умуман уятли жойи йук жунки хамма аели билан яхши жинсий алокада булишини хохлайди, аеллар еса эркаклар хохлагандан 10 баробар куп хохлашади, чунки аелларда хохиш эркакларни хохишидан анчагини куп, факат буни яширишади, кимда ким одам биологиясини(одам анатомияси) укиган булса улар жуда хам тушунишади. Эркаклар аелингизни ва узингизни жинсий алокангиз хакида кайг уринг чунки бу малум вактлар утиб ешингиз утгандан кейин кайтиб келмайди…..