+7 905 211 5000 
+7 906 274 5000
+99894 945 5000
+99899 977 5000  
(Узбекча гаплашамиз)

ГИЖЖА (МЕДДА, ГЕЛЬМИНТОЗ, КУТРЛАР)

Гижжа еки медда (гельминтоз,ичакдаги курт) бугунги кунда хар хил касалликларнинг келиб чикишига сабабчи буляпти. Гижжа пайдо киладиган касалликлар гельминтозлар деб аталади.

Гижжа аломатларига иштаха бирдан пасайиши, факат ширинлик йегиси келиши, кориндаги огрик еки талваса булиши, кунгил айниши (айникса ерталаб), ич кетиши, фарзандларнинг инчик булиб колиши, уйкуси бузулиши, тушида тишларини гижирлатиши киради.

Гижжаси бор инсонларда куз остида кора дог, танадаги, юздаги окишрок доглар пайдо булиши, огиздан нохуш (бадбуй) хид чикиши, вазн йуколиши (озиб ориклаб кетиш), узок вакт семира олмаслик, анус атрофида кичишиш кузатилиши киради.

Гижжа аклий ва жисмоний ривожланишни пасайтиради ва кондаги гемоглобин даражасини камайишига олиб келади, организмнинг нафас олиш, овкат хазм килиш, мускул системасида, жигар ут пуфаги, талок, кон, мия, куз ва бошка органларида паразитлик килади.

Видеода гижжа хакида толик маълумотлар берилган, Охиригача куриб чикинг ва саволларингизни бизга кунгирок килиб еки телеграм/имо оркали беришингиз мумкин.

Гижжа учун 2 хил махсулот бор, таблетка ва суюклик (сироп) куринишида. Ешга караб узимиз кайси биридан истемол килишингиз кераклигини тушунтирамиз.

ФОЙДАЛАНИШ ТАРТИБИ:

Кунига 2 махал, ерталаб нонушта уртасида 1 таблетка, кечки овкат уртасида 1 та таблетка 3 кун мобайнида ва 1 хафта танафус, 1 хафтадан сунг 3 кун кайтарилади, ва яна 1 хафта танафус ва 1 хафтадан сунг 3 кун кайтарилади. Шу тарзда толик курс 1 ой давом етади. Бир ойдан сунг бемалол текширтирсангиз булади.

Сиропни асосан еш болаларга берилади. Хар куни ерталаб нонуштадан 1 соат олдин 1 чой кошигида ичирилади. 1 ой мобайнида.